วันที่

13 ตุลาคม 2563

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เวิล์ด เอ็กพลอเรอร์ จำกัด