World Explorer ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม The World Explorer Club ครั้งที่ 7  ร่วมชมความงามที่ซ่อนจากสายตาได้อย่างดี พร้อมความเป็นมาที่จะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน

มาร่วมเดินไปกับเราในทริปเดิน “สถาปัตยกรรมอิสลาม กับความงามแห่งศรัทธา” ที่คุณจะได้สัมผัสความงามของมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก แวะกราบพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยูรวงศาวาส ชมมัสยิดตึกแดงริมแม่น้ำเจ้าพระยา และปิดท้ายที่มัสยิดตึกขาวสไตล์โกธิค


นำทริปโดยคุณ ธานัท ภุมรัช  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์


รายละเอียดทริป

08.30 น. พร้อมกัน ณ บริเวณปากซอยทางเข้าวัดกัลยาณมิตรหลังจากนั้น เดินเท่าเข้าสู่มัสยิดบางหลวง มัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก ตกแต่งด้วยศิลปะผสม 3 ชาติ ได้แก่ ไทย จีน และยุโรป สร้างตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 1 มีอายุกว่า 200 ปี

หลังจากนั้น เดินเท้าต่อไปยังวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ว่าที่กรมท่า และสมุหพระกลาโหม ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดในปี พ.ศ. 2371 และต่อมาได้ถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธนาค พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย อายุกว่า 700 ปี ต่อมา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้สร้างพระบรมธาตุมหาเจดีย์ ทรงกลมองค์ใหญ่ เป็นเจดีย์แบบลังกาองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

เที่ยง  รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

13.00 น. พบกันที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จประศรีนครินทราบรมราชชนนี  (สวนสมเด็จย่า) นั่งฟังเรื่องราวของชาวมุสลิมที่อพยพมาจากหลากหลายสถานที่ ก่อนที่จะมาลงหลักปักฐานบริเวณฝั่งธนบุรี

หลังจากนั้น เดินทางไปชม มัสยิดเซฟี (มัสยิดตึกขาว) ที่สร้างโดยเหล่าพ่อค้าจากรัฐกุ จราต ที่มาค้าขายกับสยามในรัชกาลที่ 4 เป็นมุสลิมนิกายชีอะห์ที่เรียกตนเองว่า “ดาวูดีโบห์รา” โดยคนกลุ่มนี้มีลักษณะเด่น คือ ไว้หนวดเครา ใส่หมวกทรงกระบอกขลิบทอง สวมชุดยาวคลุมเข่า ตัวมัสยิดเซฟี ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยา ตัวอาคารสร้างในสไตล์โกธิค มีลักษณะเฉพาะคือ ไม่มีมิมบัร (แท่นธรรมาสน์) และไม่มีหออะซาน (หอสูงที่เรียกให้คนมาละหมาด) รูปแบบอาคารถอดแบบมาจากมัสยิดในอินเดีย แต่มีการปรับตามสมัยนิยมอย่างไทย เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตัวมัสยิดไม่ได้ทาสีขาว แต่ที่เรียกตึกขาวเพราะเรียกตามกลุ่มของโกดังโดยรอบที่เป็นสีขาว ทำให้ตัวมัสยิดถูกเรียกตึกขาวไปด้วย

และปิดท้ายทริปด้วยการ ชมมัสยิดกูวติลอิสลาม (มัสยิดตึกแดง) เป็นมัสยิดที่เกิดจากกลุ่มชาวมุสลิมไทรบุรีจากเมืองสุไหงปัตตานี และกลุ่มพ่อค้ามุสลิมจากเมืองสุหรัดในอินเดียที่เข้ามาตั้งรกรากในย่านตึกแดง โดยได้ก่อตั้งสุเหร่าขึ้นครั้ งแรกในตึกแดง ซึ่งเป็นอาหารคลังสินค้าของสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย และได้มอบที่ไว้สร้างสุเหร่า โดยชาวมุสลิมจากทางสุไหงปัตตานี เป็นต้นตระกูล สาสนกูล เซ็นสาสน์ ประพฤติชอบ ส่วนมุสลิมจากอินเดียนั้น เป็นต้นตระกูล นานา วงศ์อารยะ เป็นต้น

สุดท้าย ร่วมกันสรุปตอบข้อซักถามกับวิทยากรตามอัธยาศัย ก่อนแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้าน พร้อมกับความรู้ ความเข้าใจ และความประทับใจ


การเดินทาง

  • รถประจำทาง สาย 3, 4, 7, 7ก, 9, 21, 37, 56, 82
  • -รถปรับอากาศ สาย ปอ.7, 21, 82 (นั่งรถจักรยานยนต์รบจ้ างจากโรงเรียนศึกษานารี เข้ามาที่วัดเพราะรถประจำทางเข้ าไม่ถึง)
  • -ทางเรือ ลงเรือข้ามฟากที่ท่ าปากคลองตลาดขึ้นท่าวัดกัลยาณมิ ตร เปิดทุกวันเวลา 06.00-17.00 น.

ออกเดินวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 
ค่าใช้จ่าย 236 บาทต่อท่าน (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองทริปได้ที่
โทร 02 631 3494 (บอส), โทร 02 631 3470 (กิ๊ฟ)
หรือแอดไลน์ที่ @worldexplorer
ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.30


ในส่วนของการชำระเงิน ท่านสามารถชำระค่าทัวร์ได้ภายใน

3 วันหลังจากการจอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี เลขบัญชี 983-0-61559-6 ธ.กรุงไทย สาขาสุขุมวิท33โอนเงินเรียบร้อยแล้วรบกวนส่งใบ Pay-in กลับมาด้วยเพื่อยืนยัน