วันที่

17 มิถุนายน 2560

เวลา

10.00 - 14.00 น.

เราขอชวนท่านร่วมกิจกรรม The Explorer Club ครั้งที่ 4

ทริปเดิน “เยือนวังบางขุนพรหม และเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในนั้น”

ชมวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และรับฟังเรื่องราวชีวิตของพระองค์ ผู้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างสูงในยุคสมัยก่อนการปฏิวัติสยาม

นอกจากนี้ ยังนำท่านกราบพระพุทธเทวราชปฏิมากร ณ วัดเทวราชกุญชร เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต และชื่นชมกับจิตรกรรมฝาผนังของอุโบสถ ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์


นำทริปโดย

อ.ชิษณุพงศ์ ฐิตะลักขณะ
ออกเดินวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.


ค่าใช้จ่าย

150 บาท ต่อท่าน รับจำนวนจำกัด


สอบถามรายละเอียด โทร 02 631 3401 (คิว) หรือ 02 631 3470 (กิ๊ฟ)