ฝนนี้ไม่มีเหงา เพชรบูรณ์จังหวัดเดียวเที่ยวไม่เคยพอ เที่ยวต่อที่นี่ “เลย”
จ.เพชรบูรณ์มีรอยต่อติดกับ อ.ด่านซ้าย ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย

ด่านซ้าย น่าสนใจอย่างไรเหรอ?

ด่านซ้าย…อำเภอเก่าแก่ ก่อตั้งก่อนกรุงสุโขทัยจะเป็นราชธานี
เดิมด่านซ้ายอยู่ในเขตปกครอง จ.พิษณุโลก และต่อมาเปลี่ยนมาอยู่เขตปกครอง จ.เลย แทน

ชวนเที่ยวด่านซ้าย Unseen in Thailand ประเพณีดังไกลทั่วโลก วิถีชุมชนเที่ยวกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ


Unseen in Thailand ภูเขางาม นามว่า อีเลิศ วิวทะเลหมอกสองแผ่นดินไทย, ลาว


บอกเล่าเรื่องราวของขิง กกสะทอนแหล่งปลูกขิงอันดับต้นๆในไทย


สัมผัสความ Slow life กับการดื่มชาขิงอุ่นๆ


ต้นกกสะทอน นำมาหมักกรรมวิธีตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จนได้น้ำปรุงรส รสเลิศของดีชุมชน


เสน่ห์ไทย ประเพณีท้องถิ่นด่านซ้าย ดังไกลทั่วโลก


ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้หลักการไหลของน้ำ ดึงน้ำจากที่ต่ำไปยังที่สูง พัดพาน้ำไปยังที่นา


พระธาตุศรีสองรัก ชื่อนี้มีที่มาระหว่าง กรุงศรีอยุธยา และกรุงศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง)


วัดเนรมิตวิปัสนา วัดศิลาแลง แห่งเดียวในไทย


วันที่

09-07-2021

หมวดหมู่

, , ,

เรื่องโดย

@worldexplorer