0% 10 เดือน

สุโขทัย

ย้อนอดีตแห่งความรุ่งเรือง ณ เมืองพระร่วง

ช่วงเวลา

พฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

เริ่มต้นที่

4,900/5,400 ฿

สนใจทัวร์นี้

เกี่ยวกับทัวร์

World Explorer ขอเชิญคุณย้อนอดีตแห่งความรุ่งเรือง ณ เมืองพระร่วง จังหวัดสุโขทัย

สำรวจร่องรอยอารยธรรมโบราณ สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จังหวัดสุโขทัย เพลิดเพลินกับโบราณสถาน ทั้งวัด วัง และศิลปะไทยโบราณตั้งแต่เช้าจรดค่ำ และเต็มอิ่มกับอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษ พร้อมตักบาตรรับอรุณส่งท้ายทริป

ใน"Package ที่พักพร้อมรถพาเที่ยว 3 วัน 2 คืน และเที่ยวแบบที่คุณได้กำหนดเอง"

ที่พักให้เลือกแบบไทยๆ ท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติก

1.โรงแรมเลอร์ชาร์ม สุโขทัย รีสอร์ท

2.โรงแรมเลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท

ระยะเวลาที่เดินทาง
พฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564

หมายเหตุ
- ราคานี้สำหรับผู้เดินทาง 4 - 6 ท่าน (1 คันรถตู้)

Trip leader

ไฮไลท์

Avatar

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

มรดกทางประวัติศาสตร์ของไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในอดีตเมืองสุโขทัยเป็นราชธานีที่เจริญรุ่งเรือง โดยเป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ที่นี่จึงประกกิบด้วยสถานที่สำคัญต่างๆ มากมายทั้งวัดและวัง

Avatar

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจากยูเนสโก ชมร่องรอยของสถาปัตยกรรมที่ยังคงมีให้เห็น เป็นตัวแทนของศิลปกรรมไทยยุคแรกๆ

Avatar

สะพานบุญ วัดตระพังทอง

สะพานไม้ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมาตักบาตรรับอรุณ ซึ่งจัดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ได้ทั้งบุญและความอิ่มเอมใจ

การเดินทาง

 • DAY 1

  กรุงเทพฯ - สุโขทัย

  เดินทางถึงจังหวัดสุโขทัย นำท่านเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงที่โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย เลือกชมนาบัว บึงหงส์ หรือเลือกขมโบราณวัตถุที่นพ.ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ ณ อาคารเครื่องเคลือบสุโขทัย จากนั้นเดินทาางไปชมศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ และปิดท้ายด้วยการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 • DAY 2

  สุโขทัย

  เดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มรดกโลกทางวัฒนธรรมในเมืองศรีสัชนาลัย ที่มีโบราณราว 278 แห่ง จากนั้นเที่ยวชมบ้านนาต้นจั่น ชุมชมโบราณอายุกว่า 200 ปี และโด่งดังเรื่องภูมิปัญญาการทำผ้าหมักโคลน แล้วไปเรียนรู้การทำผ้าต้นมือ หรือ ต่างหูจากใบตาลที่บ้านชุมจันทร์ และเดินเล่นที่สตรีทอาร์ตสวรรคโลก

 • DAY 3

  สุโขทัย - กรุงเทพฯ

  ตักบาตรวิถีไทย รับรุ่งอรุณแห่งความสุขที่สะพานบุญ ณ วัตระพังทอง จากนั้นเดินเล่นที่ตลาดเช้าวัดตระพังทอง และไปชมชุมชนสังคโลก ย่านทำเครื่องสังคโลกในจังหวัด จากนั้นเดินทางสู่ร้านสิบสองหน่วยตัด by รุ่งอรุณแห่งความสุข ชมเรือนไทยทที่เป็นทั้งโรงแรมและร้านอาหาร ฟาร์มเมล่อน ของสะสมโบราณ แกลเลอรี่ผ้าทอสะสม และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับ รวมน้ำมัน พาเที่ยวใน จ.สุโขทัย บริการ 08.00 - 20.00 น. (โปรแกรมตักบาตรสามารถเปลี่ยนเวลารับเป็น 06.00 น.) *หากเลยเวลา 20.00 น. มีค่าล่วงเวลาของรถตู่้

 • เซตใส่บาตรรับอรุณ จำนวน 1 เซต/ท่าน

 • อาหารเย็นแบบเซต อาหารพื้นเมืองสุโขทัย และน้ำดื่มสมุนไพร จำนวน 2 มื้อ/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางจากกรุงเทพฯ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ

 • ประกันการเดินทาง

 • ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • ค่ากิจกรรมท้องถิ่นต่างๆ

 • อาหารมื้อต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือที่ระบุ