0% 10 เดือน

เที่ยวไทย สุขใจที่นี่ ‘เลย’

ท่องแดนอีสานบ้านผีตาโขน นมัสการพระธาตุศรีสองรัก ชิมผักของฝากจากกกสะทอน นอนรีสอร์ทใต้แสงดาว กับPackageที่พัก+รถพาเที่ยว

ช่วงเวลา

พฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

เริ่มต้นที่

4,700/ 4,900 ฿

สนใจทัวร์นี้

เกี่ยวกับทัวร์

เลย เมืองอีสานริมฝั่งโขง เมืองทะเลหมอกที่งดงามจับใจและเต็มไปด้วยวัดและโบราณสถานเปี่ยมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีเฉพาะตัวอย่างผีตาโขน รวมไปถึงภูมิปัญญาโบราณอันน่าทึ่งของชาวเมืองโบราณ

World Explorer จึงขอเชิญคุณ...เที่ยวแบบ Exclusive กับ "Package เที่ยวไทย สุขใจที่นี่ 'เลย' 3 วัน 2 คืน"
แพ็กเกจที่รวมทั้งที่พักท่ามกลางธรรมชาติ ณ โรงแรมภูนาคำและรถพาเที่ยวจังหวัดเลย พร้อมโปรแกรมการเดินทางที่ออกแบบได้เอง

ราคาเริ่มต้นเพียง 4,700 บาท/ท่าน
เมื่อเดินทางช่วง: พฤศจิกายน 2563 และ มีนาคม 2564
ราคาเริ่มต้นเพียง 4,900 บาท/ท่าน
เมื่อทางช่วง: ธันวาคม 2563 และมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย
- ราคานี้สำหรับผู้เดินทาง 4 – 6 ท่าน
- ราคานี้รวมเฉพาะ อาหารเช้า 2 มื้อ

Trip leader

ไฮไลท์

Avatar

วัดเนรมิตวิปัสนา

Avatar

พระธาตุศรีสองรัก

Avatar

แก่งคุดคู้

Avatar

Sky walk

Avatar

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

การเดินทาง

 • DAY 1

  กรุงเทพฯ - สวนดอกไม้ลุงวุฒิ ภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่ง - ด่านซ้ายจ จ.เลย

  เดินทางสู่จังหวัดเลย หลังเดินทางถึงนำท่านสู่สวนดอกไมเลุงวุฒิ สวนพันธุ์ไม้ประดับที่เต็มไปด้วยไม้ดอกและไม้ประดับนานาชนิด จากนั้นชมวัดสมเด็จภูเรือมิ่ง ที่ตัววิหารสร้างจากไม้สักทั้งหลัง แล้ว ชมวัดเนรมิตวิปัสนาที่สร้างด้วยศิลาแลง จากนั้นสักการะพระธาตุศรีสองรัก และปิดท้ายวันด้วยการเดินเล่นตลาดท้องถิ่น

 • DAY 2

  ด่านซ้าย - ภูลมโล - หมู่บ้านกกสะทอน - พัดน้ำ มรดกทางวิศวกรรมแห่งด่านซ้าย

  ออกเดินทางสู่ภูโลลม หนึ่งในที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัด จากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านชาวกกสะทอน ที่มีอาชีพหลักเป็นการทำเกษตรกรรม แล้วมุ่งหน้าสู่วัดนาเวียงใหญ่เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน จากนั้นเดินทางสู่เส้นทางเลาะแม่น้ำหมัน บ้านนาเวียงใหญ่ นำชมพัดน้ำ มรดกทางวิศวกรรมแห่งด่านซ้าย

 • DAY 3

  ด่านซ้าย - สกายวอร์กเชียงคาน - เดินเล่นตลาดเชียงคาน - กรุงเทพฯ

  เดินทางสู่พระใหญ่ภูคกงิ้ว อันเป็ฯที่ตั้งของสกายวอร์กจุดชมวิวทะเลหมอก - แม่น้ำสองสี จากนั้นนำชมวิวที่แก่งคุดคู้ จากจุดนี้สามารถมองเห็นประเทศลาวได้อย่างชัดเจน จากนั้นเดินเล่นที่เชียงคาน และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับพาเที่ยวใน จ.เลย *รวมค่าน้ำมันแล้ว 3 วัน บริการ 06.00 – 20.00 น. หากเลยเวลา 20.00 น. มีค่าล่วงเวลาของรถตู้

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายเดินทางจากกรุงเทพ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ

 • ประกันการเดินทาง

 • ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

 • ค่ากิจกรรมท้องถิ่นต่างๆ

 • อาหารมื้อต่างๆ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือที่ระบุ