0% 6 เดือน

Altai Mountains, Russia

Splendid Colors of Siberia

ลัดเลาะสู่ดินแดนภูเขาทอง " อัลไต " Novosibirsk - Altai Republic

ช่วงเวลา

11 - 21 ตุลาคม 2561

จำนวนวัน

10 วัน 9 คืน

เริ่มต้นที่

78,900 ฿

สนใจทัวร์นี้

เกี่ยวกับทัวร์

เทือกเขาสีทองยิ่งใหญ่ บนดินแดนที่หลับไหล ‘อัลไตแห่งไซบีเรีย’

สัมผัสสีสันแห่งธรรมชาติ ณ เทือกเขาอัลไต Trekking สู่ภูเขาสีทองแห่งไซบีเรีย ดูด้วยตา สัมผัสด้วยใจ...อัลไต ต้องไปสักครั้ง ” หลายคนคงเคยได้ยินชื่อเทือกเขาอัลไตมาก่อน แต่อาจจะยังไม่รู้จักกับสถานที่แห่งนี้มากนัก วันนี้ลองมาทำความรู้จักกับเทือกเขาสีทอง และดูกันว่า มีอะไร ซ่อนอยู่ในนั้น

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ คนที่ชื่นชอบการผจญภัย สามารถเที่ยวแบบลุยๆ ได้มีความสุขกับการเดินทางไปในสถานที่แปลกใหม่ ชอบเรียนรู้และสนุกกับการได้พบเจอธรรมชาติ ผู้คน วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย

ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่เกิน 16 ท่าน 
วีซ่า : ประเทศรัสเซียยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทยที่พำนักในรัสเซียไม่เกิน 30 วัน

ปาล์ม พงศ์พล ชื่นเจริญ

Trip leader

นำทริปด้วยความรู้กับ
รองแชมป์แฟนพันธุ์แท้โซเวียต

ไฮไลท์

Avatar

Novosibirsk

เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศรัสเซีย รองจากกรุงมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัสเซียส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย

Avatar

Gorno-Altaysk

คือเมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐอัลไตและเป็นเมืองเดียวของสาธารณรัฐนี้ เมืองเชิงเทือกเขาอัลไตแห่งนี้ได้รับสถานะให้เป็นเมืองเมื่อปีค.ศ. 1928 และปัจจุบันที่นี่คือกลางด้านการปกครอง ด้านวัฒนธรรมและด้านอุตสากรรมของรัฐ

Avatar

Chemal

แม่น้ำเชมาลมีต้นกำเนิดมาจากทะเลสาบขนาดเล็กบนไหล่เขา Tamanels โดยแม่น้ำสายนี้มีความยาวเพียง 54 กิโลเมตร

Avatar

Chiketaman

ช่องเขาชีเกตามาน จุดผ่านเข้าสู่่เทือกเขาอัลไตชั้นใน ชมภาพมุมสูงของภูมิประเทศและชมจุดบรรจบของแม่น้ำสองสีซึ่งเกิดจากแม่น้ำชูยาและแม่น้ำคาตุน

Avatar

Kurai

คูรายคือหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนทางหลวงกิโลเมตรที่ 826 โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1901 ปัจจุบันที่นี่มีประชากรราวๆ 1,400 คน มีโรงแรม ร้านค้า ที่ทำการไปรษณีย์ ฯลฯ

การเดินทาง

 • DAY 1

  ออกเดินทาง กรุงเทพฯ – โนโวซีบีร์สก์

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 8.45 น. พบกับเจ้าหน้าที่ World Explorer อำนวยความสะดวก ก่อนเดินทางด้วยสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ 582 มุ่งหน้านาวาซีบีร์สก์

 • DAY 2

  นาวาซีบีร์สก์ - บีสก์ - เบลาคูริคา

  ออกเดินทางจากเมืองนาวาซีบีร์สก์ มุ่งหน้าสู่ทิศใต้ไปตามทางหลวงสายชูย่า (Chuyskiy Trakt) เพื่อไปยังตำบลเบลาคูริคา (Bellokurukha) แหล่งธาราบำบัดสำคัญของอัลไต

 • DAY 3

  เบลาคูริคา - เชมาล

  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช่างตีเหล็กพื้นบ้าน บอกเล่าความเป็นมา และสาธิตวิธีการตีเหล็กตามแบบฉบับของไซบีเรียพร้อมกับจิบชาสมุนไพรผสมน้ำผึ้ง

 • DAY 4

  เชมาล - เกาะปัตมอส - พิพิธภัณฑ์สเตรลลา

  ออกเดินทางสู่เกาะปัตมอส (Patmos) เกาะนี้ใช้ชื่อเดียวกับเกาะกรีกแห่งหนึ่ง เกาะปัตมอสเป็นที่ตั้งของวัดที่สร้างขึ้นเพื่อรำชึกถึงนักบุญยอห์น

 • DAY 5

  เชมาล - หุบเขาเชชคึช

  มุ่งหน้าสู่หุบเขาเชชคึช (Che - Chkysh) เดินเท้าขึ้นเขาเพื่อชมความงามของแม่น้ำคาตุนจากมุมสูง พร้อมเก็บภาพความงามของธรรมชาติ จากนั้นพาท่านชมสะพานโอรอกตอยที่พาดผ่านแม่น้ำคาตุน

 • DAY 6

  เชมาล - เทือกเขาอัลไตชั้นกลาง - เทือกเขาอับไตชั้นใน

  เดินทางไกลไปตามทางหลวงสายชูย่า สชมภาพทิวทัศน์ข้างทางที่จะค่อยเปลี่ยนจากที่ราบกลายเป็นเนินสูง แวะเก็บภาพ ณ ช่องเขาเซมินสกี้(Seminsky Pass) และจุดต่างๆ ตามทาง

 • DAY 7

  เทือกเขาอัลไตชั้นใน - ทุ่งหญ้าสเตปป์คูราย - ทะเลสาบสีน้ำเงิน

  ออกเดินทางไปชมทะเลสาบน้ำพุร้อนสีน้ำเงิน (Blue Geyser Lake) ทะเลสาบที่มีโคลนร้อนผุดขึ้นมาจากก้นบ่อ จากนั้นชมภูเขาคึซึลชิน(Kyzyl Chin) ที่มีภูมิประเทศราวกับดาวอังคาร

 • DAY 8

  คูราย - ที่ราบสูงเยชตึคอล

  ออกเดินทางไปยังที่ราบสูงเยชตึคอล(Eshtykoll Plateau) ด้วยรถบรรทุกทหารแบบโซเวียต GAZ-66 ผ่านเส้นทางธรรมชาติ(ไม่มีถนน) ชมป่า เนินเขา และท่องไปตามทะเลสาบ

 • DAY 9

  เทือกเขาอัลไตชั้นใน - ชั้นกลาง - ชั้นนอก (ย้อนกลับ)

  ออกเดินย้อนกลับเส้นทางหลวงสายชูย่า แวะเก็บภาพมุมกว้างของเทือกเขาขนานแม่น้ำคาตุน ชมแก่งน้ำชูย่าและแก่งน้ำเชี่ยวอิลกุเมน (Ilgumensky threshold on Katun River)

 • DAY 10

  เชมาล - พิพิธภัณฑ์อโนคิน - บีสก์ - รถไฟสู่นาวาซีบีร์สก์

  เดินทางสู่ กอร์โน -อัลไตสก์ (Gorno - Altaysk) เมืองหลวงของสาธารณรัฐอัลไต พาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อโนคิน อายุ 100 ปี โดยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนนี้

 • DAY 11

  นสวสซีบีร์สก์ - กรุงเทพฯ

  ขบวนรถไฟเข้าจอด ณสถานีรถไฟนาวาซีบีร์สก์ จากนั้นรับประทานอาหารเช้า และชมเมืองหลวงแห่งไซบีเรีย เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – โนโวซีบีร์สก์ สายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ (S7) (ชั้นประหยัด)

 • ค่าที่พักโรงแรมสามดาว และที่พักท้องถิ่น เมือเดินทางออกนอกเมือง

 • ค่ายานพาหนะตามเส้นทางที่ระบุไว้ในโปรแกรม

 • ค่าเดินทางตามที่ระบุไว้ในรายการ โดยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

 • หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นชาวรัสเซีย

 • ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่ากระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด (1 ชิ้น / 23 กก. หากเกิน ต้องชำระค่าน้ำหนักเพิ่มในระบบเหมาจ่ายอีก 1 ชิ้น 23 กก.)

 • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ

 • ส่วนต่างของราคาตั๋วเครื่องบินของตั๋วเดี่ยว อันเนื่องมาจากความผันผวนตามราคาจริง (กรณีที่ลูกค้าจำเป็นต้องจองตั๋วเดี่ยว โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นกรณีๆ ไป)