0% 10 เดือน

America

ซานฟรานซิสโก - ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส

ช่วงเวลา

มิถุนายน - กันยายน 2564

จำนวนวัน

11 วัน 9 คืน

เริ่มต้นที่

249,000 ฿

สนใจทัวร์นี้

เกี่ยวกับทัวร์

World Explorer ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่ดินแดนแห่งเสรีภาพ สำรวจอเมริกา เที่ยวสามเมืองดังฝั่งตะวันตก ซานฟรานซิสโก - ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส

ช่วงเวลาที่เดินทางได้ตามเที่ยวบินของสายการบิน Japan Airlines:

เดินทางวันจันทร์ - กลับวันพุธ // เดินทางวันอังคาร - กลับวันพฤหัสบดี

วีซ่า : ผู้เดินทางต้องมีวีซ่าอเมริกา และยังไม่หมดอายุ

ผู้เดินทาง : ผู้เดินทาง 4 - 5 ท่าน ลูกค้าเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวไม่มีหัวหน้าทัวร์
ผู้เดินทาง 6 - 8 ท่าน กรุ๊ปมีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง

**หมายเหตุ**
ท่านที่ประสงค์ฉีดวัคซีน กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อทำการลงทะเบียนจองคิว ให้ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขของผู้เดินทาง
- ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ Negative Covid -19 RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง และแจ้งผลมาที่บริษัทฯ
- ผู้เดินทางต้องกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของรัฐ)
- ผู้เดินทางต้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือสถานที่กักตัวทางเลือก เป็นกระบวนการของการกักกันโรค ณ โรงแรมที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโดยผู้กักตัวต้องชำระเงินเอง
- กรณีกลับถึงกรุงเทพฯ กรุณาแจ้ง ASQ ที่ท่านจอง บริษัทฯ ดำเนินการส่งคำร้องไปสถานกงสุลไทยในอเมริกาแจ้งสถานที่กักตัวในประเทศไทย เพื่อขอใบรับรอง CE (Certificate of Entry)

Trip leader

หัวหน้าทัวร์ผู้เขี่ยวชาญ

ไฮไลท์

Avatar

ซานฟรานซิสโก

ซานฟรานซิสโกเป็นหึ่งในเมืองน้่าเที่ยวที่สำคัญของอเมริกา และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจทางตอนเหนือรัฐแคลิฟอร์เนีย

Avatar

นาปา วัลเลย์

เป็นหุบเขาทางตอนเหนือ และเป็นที่ตั้งของโรงบ่มไวน์กว่า 400 แห่ง เรียกว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง หนึ่งในนั้นก็คือโรงไวน์ของ Robert Mondavi โดยได้รับเลือกฝห้เป็น World's Best Vineyards

Avatar

อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ

อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่แลมีธรรมชาติสวยงามที่สุดแห่งหนึ้งของอเมริกา นอกจากนี้ยังได้รบการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

Avatar

ลาสเวกัส

นครแห่งแสงสีเสียง ที่จะทำให้ผู้มาเยือนเพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคและชมแสดงอลังการ อาทิ โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุ เป็นต้น

Avatar

อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน

ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ที่นี่ถูกค้นพบในปีค.ศ.1776 โดยเกิดจากการกัดเสาะของแม่น้ำโคโลราโด ทำให้หินผาเกิดการสึกกร่อน

Avatar

Hollywood

ย่านดังห้ามพลาด ที่เต็มไปด้วยร่องรอยของการทำหนังระดับโลก ไฮไลท์ห้ามพลาดคือถนน Hollywod Boulevard ซึ่งมีความยาวประมาณ 2,100 เมตรและประดับประดาไปด้วยชื่อและรอยมือของเหล่าคนดัง

Avatar

ลอส แองเจลิส

เมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย และเมืองทีใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐฯ เป็นเมืองที่ครบครัน มีสภาพอากาศกำลังดี ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลาย

การเดินทาง

 • DAY 1

  กรุงเทพฯ - นาริตะ - ซานฟรานซิสโก

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน Japan Airlines ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ โดยเที่ยวบิน JL 708 เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่นครซานฟรานซิสโกโดยเที่ยวบินที่ JL 058 หลังผ่านพิธีการตรวจค้นเข้าเือง เดินทางสู่ที่พัก

 • DAY 2

  ซานฟารนซิสโก - ล่องเรือชมอ่าวซานฟราซิสโก - ลอมบาร์ด สตรีท

  หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเที่ยวชมเมืองซานฟรานซิสโก ขึ้นเขาทวินพีค จุดขมวิวแบบ 360 องศาของเมืองซานฟรานซิสโก จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟที่เที่ยวที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆ สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นำท่านล่องเรืมอ่าวซานฟรานฯ และชมลอมบาร์ดสตรีท ถนนที่ลาดชันและคดเคี้ยวที่สุดในโลก และเดินเล่นที่ Union Square แล้วจึงกลับที่พัก

 • DAY 3

  ซานฟรานซิสโก - ฉีดวัคซีน

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่จุดฉีดวัคซีน เพื่อฉีดวัคซีน Johnson&Johnson จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักให้ท่านพักผ่อนหลังฉีดวัคซีน *หมายเหตุ* ท่านที่ประสงค์ฉีดวัคซีน กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อทำการลงทะเบียนจองคิว ให้ก่อนการเดินทาง

 • DAY 4

  ซานฟรานซิสโก - นาปา วัลเลย์ - ซานฟรานซิสโก

  หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่นาปา วัลเลย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงบ่มไวน์กว่า 400 แห่ง และเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงของแคลิฟอร์เนีย นำท่านนั่งรถไฟไอน้ำสุดคลาสสิคที่จะได้ชมวิวของไร่องุ่น รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ จากนั้นชิมไวน์ที่โรงไวน์ Robert Mondavi และเดินทางกลับที่พัก

 • DAY 5

  ซานฟรานซิสโก - อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ - เฟรสโน

  หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (Yosemite National Park) หนึ่งที่ท่องเที่ยวสำคัญของอเมริกา ชมน้ำตกโยเซมิติ น้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และชมเอล แคปิตัล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเฟรสโน และเข้าที่พัก

 • DAY 6

  เฟรสโน - Tanger Outlet Center - ลาสเวกัส

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่ลาสเวกัส ระหว่างทางแวะ Tanger Outlet Center ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมส่งตรงจากโรงงาน จากนั้นเดินทางกลับสู่ลาสเวกัส เข้าสู่ที่พัก ให้ท่านชมเมืองตามอัธยาศัย

 • DAY 7

  ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) - ลาสเวกัส

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน(West Rim) ชมความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก จากนั้นเดินทางกลับสู่ลาสเวกัส ระหว่างทางชมวิวเหนือเขื่อนฮูเวอร์

 • DAY 8

  ลาสเวกัส - บาร์สโตว์ (Barstow Outlet) - ลอสแอเจลิส

  หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ บาร์สโดว์ (Barstow Outlet) ให้อิสระท่านช้อปปิ้งกับร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 60 ร้าน แล้วเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส และเข้าที่พัก

 • DAY 9

  The Hollywood Walk of Fame - ซานตา โมนิกา - ลอสแองเจลิส

  หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินเล่นบนถนน Hollywood Walk of Fame ซึ่งประดับประดาด้วยชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง และชมด้านหน้าโรงละครไซนีส เธียเตอร์ ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด จากนั้นนำท่านไปยังที่เมืองซานตาโมนิกา เมืองตากอากาศชื่อดัง และเดินทางกลับที่พัก

 • DAY 10

  ลอสแองเจลิส - นาริตะ

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่สนามบินลอสแองเจลิส เพื่อเช็คอินสายการบิน Japan Airlines ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะโดยเที่ยวบินที่ JL 061

 • DAY 11

  นาริตะ - กรุงเทพฯ

  เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปลี่ยนเครื่อง จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL 707เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพเวลา 20.00 น.

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (กรุงเทพฯ-ซานฟรานซิสโก// ลอสแองเจลิส-กรุงเทพฯ) โดยสายการบืน Japan Airlines น้ำหนักกระเป๋าโหลดขึ้นเครื่อง ท่านละ 2 ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 23 กิโลกรัม

 • ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า จำนวน 9 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ ซานฟรานซิสโก 4 คืน / เฟรสโน 1 คืน / ลาสเวกัส 1 คืน / ลอสแองเจลิส 2 คืน

 • ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ (บนรถไฟ Napa Valley Wine Train และอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน)

 • ค่ารถ Benz Spinter 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถท้องถิ่น (ขับรถไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน) ตามที่ระบุในรายการ

 • หัวหน้าทัวร์ที่มีความชำนาญ ดูแลตลอดการเดินทาง (จำนวนผู้เดินทาง 6 ท่านขึ้นไป)

 • ค่าบริการฉีดวัคซีน Covid 19 จำนวน 1 โดส

 • บริการหน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทาง

 • ค่าบริการเดินเรื่องเอกสารกับสถานทูตไทยในอเมริกา เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า

 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 • น้ำดื่มวันละ 2 ขวด

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากทางสายการบินกำหนด

 • ค่าวีซ่าอเมริกา (ค่าวีซ่าและค่าบริการ สอบถามเพิ่มเติม)

 • ค่าอาหารกลางวัน 7 มื้อ และอาหารค่ำ 9 มื้อ

 • ค่าทิปร้านอาหาร

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ เป็นต้น

 • ใบรับรองผลการตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกให้ภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง) ก่อนวันเดินทางที่ทางลูกค้าต้องเตรียมเอกสารมา ใช้ตอนเข้าเมืองที่สหรัฐอเมริกา

 • ค่าโรงแรม ASQ (Alternative State Quarantine) (14-days quarantine ราคาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป็นผู้กำหนด)