0% 10 เดือน

Aurora of Russia

แสงเหนือ ลมหนาว ดวงดาว พระราชวัง

ล่าแสงเหนือ ท้าลมหนาว มูรมันสก์ - มอสโก

ช่วงเวลา

18 - 25 มีนาคม 2561

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

เริ่มต้นที่

99,000 ฿

สนใจทัวร์นี้

เกี่ยวกับทัวร์

World Explorer ขอเชิญท่านสัมผัสความหนาว ดวงดาวและแสงเหนือ

ลองนั่งเลื่อนเทียมกวางเรนเดียร์ ชมเรือพลังนิวเคลียร์ และ สำรวจภูมิประเทศแบบทุนดรา พร้อมชมเมืองหลวงแห่งประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พร้อมยลโฉมความวิจิตรตระการตาของวัดวงและโดมทอง พร้อมมองผู้คนจากหลากหลายถิ่นวัฒนธรรม ตั้งแต่ในเมืองหลวงจนถึงคนพื้นเมืองในแลปแลนด์ ผ่านที่สุดแห่งเส้นทาง Moscow - Murmansk - Lovozero - Teribeika

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ ผู้ชื่นชอบธรรมชาติ หลงรักฤดูหนาว มีการผจญภัยนิดๆ ชอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและอยากเห็นแสงเหนือแบบไม่ต้องขอวีซ่า ในราคาที่จับต้องได้

บินโดย สายการบินไทย
ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่เกิน 16 ท่าน
วีซ่า : ประเทศรัสเซียยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทยที่พำนักในรัสเซียไม่เกิน 30 วัน

ทีมงานจาก World Explorer

Trip leader

นำทริปด้วยความรู้ พร้อมประสบการณ์สุดพิเศษ จากพวกเราทีมงาน World Explorer

ไฮไลท์

Avatar

Murmansk

เมืองมูร์มันสก์ เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล รวมไปถึงเป็นเมืองที่อยู่เหนือเส้น อาร์คติกเซอร์เคิล เดิมเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมือง "ซามิ"

Avatar

Lovozero

มีชนเผ่าพื้นเมืองที่ตั้งรกรากอยู่ในบริเวณดินแดนแลปแลนด์อิน มีอาณาเขตครอบคลุมประเทศนอร์เวย์ ฟินแลนด์ และรัสเซีย อดีตเคยดำรงชีพด้วยการเลี้ยงสัตว์ ล่าสัตว์ และประมง

Avatar

Teribeika

เป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางตอนเหนือสุดและติดกับ ทะเลบาเรนส์มหาสมุทรอาร์คติค ในยุคสหภาพโซเวียตเป็นหมู่บ้านประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย ประชาชนย้ายออกไปอาศัยอยู่อื่นจำนวนมาก

Avatar

Moscow

มอสโก เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทางของประเทศประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ

การเดินทาง

 • DAY 1

  กรุงเทพฯ - มอสโก

  มาพร้อมหน้ากัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอโณฟลอต พาท่านเหินฟ้าออกจากกรุงเทพ มุ่งหน้าสู่กรุงมอสโก ท่านสามารถดูแผนการเดินทางแบบละเอียดโดยดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ

 • DAY 2

  มอสโก - มูรมันสก์ ล่าแสงเหนือคืนที่ 1

  นําท่านสํารวจสถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงมอสโก ที่ขึ้นชื่ลือว่าสวยงามที่สุดในโลกและนําท่านชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

 • DAY 3

  มูร์มันสก์ หมู่บ้านซามิ ล่าแสงเหนือคืนที่ 2

  ออกเดินทางสู หมูบานซามิที่ตั้งอยู่ในเขตอําเภอโลโวเซโร และร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อาทิ เกมส์ชักเย่อ ฟุตบอลซามื ให้อาหารกวางเรนเดียร์ สุนัขฮัสกี้แสนรู้ และเดินทางไปล่าแสงเหนือ

 • DAY 4

  มูร์มันสก์ เทริเบียร์ก้า ล่าแสงเหนือคืนที่ 3

  ออกเดินทางสู่หมู่บ้านเทริเบียร์ก้าด้วยขบวนรถจิ๊ปส่วนบุคคล และนำท่านไปพบกับภูมิประเทศแบบ ทุนดรา (เขตขั้วโลก) โดยที่ท่านจะเห็นพื้นที่ทุ่งโล่งและทะเลทรายหิมะขาวโพลนสุดขอบฟ้า และนำท่านเดินทางล่าแสงเหนือเมื่อฟ้ามือ

 • DAY 5

  มูรมันสก์ - มอสโก

  นําชมเมืองมูร์มันสก์ เมืองท่าที่ใหญ่ ที่สุดในเขตอาร์คติกเซอรเคิล รวมถึงเป็นเมืองที่มาประชากรมากที่สุดในบรรดาเมืองต่างๆอยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอรเคิล และพาไปพบกับ "เรือตัดน้ำแข็งเลนิน"

 • DAY 6

  มอสโก พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง

  นําท่านสัมผัสความวิจิตรงดงามของ พระราชวังเครมลิน (Kremlin) เข้าชมสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ อันเป็นจุดกำเนิดประวัติศาสตร์รัสเซีย

 • DAY 7

  มอสโก ตลาดอิสไมลอฟ

  นําท่านไปชอปปิ้งของดีราคาถูก ณ ตลาดของฝากและของที่ระลึกที่ใหญที่สุดในมอสโก อิสไมลอฟช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตาแม่ลูกดก ผ้าพันคอ หมวกสไตล์รัสเซีย ฯลฯ

 • DAY 8

  กรุงเทพฯ

  สายการแอโรฟลอท นําท่านลงจอดยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ เดินทางกลับภูมิลําเนาโดยปลอดภัยพร้อมความประทับใจมิรูลืม

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ - มอสโก และเที่ยวบินภายในประเทศ (ชั้นประหยัด)สายการบินแอโรฟลอท

 • ค่าที่พัก โรงแรมสี่ดาว ห้องพักแบบ Double หรือ Twin ในเมืองมูร์มันสก์และมอสโก

 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

 • ค่ายานพาหนะตามเส้นทางที่ระบุไว้ในโปรแกรม

 • กิจกรรมต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

 • ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้

 • ค่าหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นชาวรัสเซีย

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง ท่านละ 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าที่พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 15,000 บาท)

 • ค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินน้ำหนักที่ทางสายการบินกำหนดไว้

 • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม

 • ส่วนต่างของราคาตั๋วเครื่องบินของตั๋วเดี่ยว อันเนื่องมาจากความผันผวนตามราคาจริง (กรณีที่ลูกค้าจำเป็นต้องจองตั๋วเดี่ยว โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นกรณีๆ ไป)