0% 10 เดือน

Iran

Tehran - Shiraz - Kerman - Yezd - Isfahan - Kashan

ช่วงเวลา

19 - 27 เมษายน 2562

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

เริ่มต้นที่

79,900 ฿

สนใจทัวร์นี้

เกี่ยวกับทัวร์

"อิหร่านเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเปอร์เซีย หนึ่งในอารยธรรมรุ่นแรกสุดของมนุษย์"

World Explorer ร้วมกับ Mahan Air ชวนคุณเดินทางในโลกยุคโบราณ เต็มไปด้วยอารยธรรมเก่าแก่ที่เจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิเปอร์เซีย รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม และวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลสำคัญต่อโลกใบนี้

พวกเขาสามารถสร้างซิกกูแรตหรือพีระมิดขั้นบันไดสูง 50 เมตรเมื่อราว 5,000 ปีที่แล้ว ก่อนการสร้างพีระมิดแห่งโจเซอร์ซึ่งเป็นพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดของอียิปต์อยู่หลายร้อยปี

เปอร์เชียขยายอำนาจจนกลายเป็นจักรวรรดิในราชวงศ์อะคามินิด โดยเฉพาะในยุคของพระเจ้าไซรัสมหาราช กษัตริย์ผู้ซึ่งแม้แต่พร และอิหร่านไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดะเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชยังยกย่อง ต่อมายังมีพระเจ้าดาริอุสมหาราชผู้สร้างนครอันยิ่งใหญ่อย่างเปอร์เซโพลิส แถมยังขุดคลองเชื่อมแม่น้ำไนล์กับทะเลแดง ซึ่งต่อมาคือแบบอย่างของการขุดคลองสุเอซในเวลาต่อมา

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ดินแดนเปอร์เซียเต็มไปด้วยการทับซ้อนของอารยธรรมที่หลากหลาย มีสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน มีสมบัติมูลค่ามหาศาลอย่างเพชรดาเรียอินูร์ เพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีรอยยิ้มของผู้คนที่อบอุ่นเป็นมิตร และอิหร่านไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

หากคุณเป็นนักเดินทาง แล้ว...จะมองข้ามอิหร่านไปได้อย่างไร?

ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่เกิน 16 ท่าน 
วีซ่า : ประเทศอิหร่าน ต้องขอวีซ่า ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 14 วันทำการ

Trip leader

นำทริปโดยผู้เชี่ยวชาญ

ไฮไลท์

Avatar

Tehran

Avatar

Shiraz

Avatar

Kerman

Avatar

Yazd

Avatar

Isfahan

Avatar

Natanz

Avatar

Kashan

การเดินทาง

 • DAY 1

  กรุงเทพฯ

  พบกันที่อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อทำการเช็คอินโดยมีเจ้าหน้าที่World Explorer อำนวยความสะดวก ก่อนเดินทางไปยังกรุงเตหะรานด้วยสายการบินMahan air

 • DAY 2

  เตหะราน

  เดินทางถึงกรุงเตหะราน นครหลวงแห่งอิหร่าน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่านที่เปิดมากว่า 70 ปี พบกับโบราณวัตถุจากหลากยุคกว่า 300,000 ชิ้น จากนั้นชมพระราชวังโกเลสเตนที่ตกแต่งด้วยกระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเพชรสุดอลังการ

 • DAY 3

  เตหะราน - ชีราซ

  เยี่ยมชมพระราชวังเนียวารานที่ประทับแห่งราชวงศ์ปาห์เลวีของพระเจ้าชาห์ถึง 2 พระองค์ ชมพิพิธภัณฑ์อัญมณี ที่รวมรวมอัญมณีของมีค่าจากทุกยุคทุกสมัยของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเปอร์เซีย

 • DAY 4

  ชีราซ - เปอร์ซีโปลิส - เคอร์มาน

  ทำความรู้จักกับเมืองชีราซ เริ่มด้วยมิสยิดสีชมพู มัสยิดที่ประดับด้วยกระเบื้องโทนสีแดง เพียงหลังเดียวในอิหร่าน ชมพระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส ที่สร้างขึ้นก่อนคริสตกาล 559 ปี ก่อนเดินทางไปยังเมืองเคอร์มาน

 • DAY 5

  Desert Safari

  ตลอดเช้าพาท่านนั่งรถจี๊ป แล่นไต้ไปตามเนินทรายของทะเลทรายลุต เมื่อปี 2006 ถูกบันทึกว่าเป็นจุดร้อนที่สุดในโลก สัมผัสวิถีชีวิตกลางทะเลทราย และทดลองขี่อูฐ

 • DAY 6

  ยาซด์

  ชมสถานที่สำคัญของเมืองยาซด์ เริ่มจากศาสนสถานโซโรแอสเตอร์ คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยอาคารหลักในการทำพิธี บ่อน้ำดื่มใต้ดิน และห้องอื่นๆ

 • DAY 7

  อิสฟาฮาน

  นำชมเมืองอิสฟานฮาน อดีตราชธานีแห่วจักรวรรดิเปอร์เซียในสมัยศตวรรษที่ 17 - 18 ลัดเลาะไปรอบจัตุรัสอิหม่ามกลางเมืองที่อายุเกือบ 2,000 ปี และชมสถานที่สำคัญอื่นๆ

 • DAY 8

  นาทานซ์ - คาชาน - เตหะราน

  แวะชมนาทานซ์ เมืองอายุ 500 กว่าปี ก่อนเดินทางไปยังเมืองคาชาน ซึ่งเชื่อว่ามีมาตั้ง 4,000 ปีก่อนคริสตกาล แต่ทว่าที่เห็นในปัจจุบันนี้ได้สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษ 11 - 13 และเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 • DAY 9

  กรุงเทพฯ

  เดินทางถึงกรุงเทพฯด้วยสายการบิน Mahan Air พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินMahan Air ชั้นประหยัด (ไปกลับ กรุงเทพฯ - อิหร่าน)

 • ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว, 5 ดาว และแคมป์ที่เคอร์มาน ตามรายละเอียดในโปรแกรม

 • ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ

 • ค่าวิทยากร และทีมงาน World Explorer

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคณะ

 • ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 2,000,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดจากค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในรายการ