12 มิ.ย. วันชาติแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
ทำไมวันนี้ถึงเป็นวันชาติรัสเซีย ?

ย้อนกลับไปในยุคสหภาพโซเวียต ในวันที่ 12 มิ.ย. 1990

โครงสร้างฝ่ายบริหารของรัฐรัสเซีย (ชื่อเต็มคือสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย (RSFSR) 1 ใน 15 สาธารณรัฐของสหภาพโซเวียต) มีการตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีของรัฐรัสเซียและมีรัฐธรรมนูญที่แยกเป็นเอกเทศจากสหภาพโซเวียตอย่างเด็ดขาด เนื่องจากความไม่พอใจกับการบริหารบ้านเมืองที่ล้มเหลวของมิคาอิล กอร์บาชอฟ เปิดทางให้บอริส เยลต์ซินนักการเมืองขวัญใจมหาชนก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งและกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของรัฐรัสเซียหลังจากที่มีฝ่ายบริหารและรัฐธรรมนูญแยกเป็นเอกเทศจากสหภาพโซเวียตในทางพฤตินัยถือว่าเป็นการประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต
แต่การประกาศเอกราชนี้มีผลสมบูรณ์ในคืนวันที่ 25 ธันวาคม 1991 เมื่อประธานาธิบดีกอร์บาชอฟประกาศลาออกและยุบพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต เป็นผลให้สหภาพโซเวียตแตกสลายมล้างมลายหายไปจากแผนที่โลกเกิดประเทศใหม่ 15 ประเทศขึ้นมาแทน (รัสเซีย อูเครน เบลารุส มอลโดวา เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย จอร์เจีย อาร์มีเนีย อาเซอร์ไบจัน คาซัคสถาน อุสเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน คีร์กิซสถาน และ ทาจิกิสถาน)

หลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย รัสเซียยุคใหม่จึงถือเอาวันนี้เป็นวันชาติ แต่การเฉลิมฉลองก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับวันแห่งชัยชนะในวันที่ 9 พ.ค. ที่ทั้งอดีตสหภาพโซเวียตสละชีพเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศและสันติภาพของยุโรปจากเงื้อมมือนาซีเยอรมันด้วยชีวิตของพลเมือง 27 ล้านชีวิต

วันที่

21-06-2018

หมวดหมู่

,

เรื่องโดย

@we-admin