World Explorer พาคุณไปเมืองโบราณเฟิ่งหวง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 400 ปี ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวในจีนที่มีชื่อเสียงมากๆ อีกแห่งหนึ่ง ในเขตมณฑลหูหนาน ภายในเมืองโบราณเฟิ่งหวงแบ่งเป็นเมืองเก่ากับเมืองใหม่ บริเวณเมืองเก่าสร้างขึ้นตามเชิงเขาและมีลำน้ำถัวเจียงไหลผ่าน มีสะพานชื่อว่า หงเฉียว เป็นสะพานเก่าแก่ที่เชื่อมสองฟากฝั่งระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ที่นี่คุณจะได้พบกับบ้านเรือนเก่าแก่รูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ และบ้านโบราณบางส่วนก็ดัดแปลงเป็นโรงแรมที่พักไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีร้านอาหาร บาร์ และร้านค้ามากมายอีกด้วย


การชมเมืองโบราณที่ถือเป็นจุดเด่นมากๆ ก็คือ การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงนั่นเอง


บ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำมีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณ สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง


บ้านโบราณบางส่วนดัดแปลงเป็นโรงแรมที่พักไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว


เมืองเฟิ่งหวง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNCESCO เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ปี ค.ศ. 2008


ดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนน่ารักภายในเมือง และชมวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น


สถาปัตยกรรมของอาคารส่วนใหญ่จะเป็นทรงเตี้ยวเจี่ยวโหล (Diaojiaolou) อาคารเรือนไม้ที่ยกระดับพื้นขึ้นสูง ออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะ

ขอบคุณภาพ-ข้อมูล 9journey: China เที่ยวจีน
ขอบคุณภาพ-ข้อมูล https://travel.trueid.net/detail/YbJd0M9nb6Y

วันที่

04-09-2021

หมวดหมู่

, ,

เรื่องโดย

@worldexplorer