• รีเซ็ต

0% 6 เดือน

9 วัน 8 คืน

เริ่มต้นที่ 70,900 ฿

Uzbekistan

Tashkent - Urgench - Khiva - Bukara - Shakhrisabz - Samarkand

9 -17 ตุลาคม 2561

0% 6 เดือน

9 วัน 6 คืน

เริ่มต้นที่ 100,900 ฿

Dolomites, Italy

The Fallen Beauty... Dolomites, Italy

สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของอิตาลีเหนือ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณ ณ เมืองมรดกโลก

15 - 23 ตุลาคม 2018

0% 6 เดือน

10 วัน 9 คืน

เริ่มต้นที่ 78,900 ฿

Altai Mountains, Russia

Splendid Colors of Siberia

ลัดเลาะสู่ดินแดนภูเขาทอง " อัลไต " Novosibirsk - Altai Republic

11 - 21 ตุลาคม 2561