• รีเซ็ต

0% 10 เดือน

9 วัน 6 คืน

เริ่มต้นที่ 79,900 ฿

Iran

Tehran - Shiraz - Kerman - Yezd - Isfahan - Kashan

19 - 27 เมษายน 2562

0% 10 เดือน

9 วัน 7 คืน

เริ่มต้นที่ 127,900 ฿

Yakutia

& the Pole of Cold

26 มีนาคม - 3 เมษายน 2562

0% 10 เดือน

12 วัน 8 คืน

เริ่มต้นที่ 139,900 ฿

Cuba

The Hidden Gem of Caribbean

28 มีนาคม - 8 เมษายน 2562

0% 10 เดือน

9 วัน 8 คืน

เริ่มต้นที่ 85,900 ฿

Uzbekistan

Tashkent - Khiva - Bukhara - Shakhrisabz - Samarkand

23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562