กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจมากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ “วัดระฆัง”

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ใกล้กับตลาดวังหลังและโรงพยาบาลศิริราช เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางโบราณคดีหลายประการ อาทิ พระอุโบสถ พระวิหาร พระปรางค์ และหอพระไตรปิฎก

แต่เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่า “วัดบางหว้าใหญ่” สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในยุคที่กรุงธนบุรีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นราชธานี ได้การมีการสร้างพระราชวังหลวงขึ้นในพื้นที่ของป้อมบางกอกที่อยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดบางหว้าใหญ่มากนัก และสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวัดบางหว้าใหญ่ขึ้นเป็นพระอารามหลวงและเป็นที่ประทับของพระสังฆราชในยุคกรุงธนบุรี

แต่สถานที่ที่น่าสนใจที่สุด คือ “หอพระไตรปิฎก” หรือ “พระตำหนักจันทร์” ซึ่งเคยเป็นจวนของพระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะที่ยังเป็นพระราชวารินทร์ เจ้ากรมพระตำรวจขวา ในสมัยกรุงธนบุรี สันนิฐานว่าในอดีตน่าจะเป็นเรื อนไทย 2 หลัง มีชานกลางเชื่อมต่อกันแบบเรือนทั่วไปในสมัยอยุธยา ต่อมาเมื่อได้เสวยราชย์ และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้ นมาแล้ว มีพระราชประสงค์ถวายจวนหลังนี้ เพื่อใช้เป็นหอพระไตรปิฏก นอกจากนี้ภายในหอไตร ยังมีภาพเขียนจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ฝีมืออาจารย์นาค จิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่ 1 ด้ วยเหตุนี้หอพระไตรปิฎกของวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จึงมีรูปแบบที่แปลกกว่าหอพระไตรปิฎกทั่วๆไป

ที่สำคัญอาคารหลังนี้ยังเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี 2530 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

World Explorer ขอชวนคุณไปชมวัดระฆังแห่งนี้พร้อมประสบการณ์ที่มากกว่าแค่ไปถึง เรียนรู้เรื่องราวของวัดระฆังและบริเวณข้างเคียงในทริปกลิ่นอาย…วังหลัง ที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวั ฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อ.จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/Wanlang2020

สนใจจอง
โทร. 02-631-3493 (คุณวศิน) หรือ Line: @worldexplorer(มี@)

วันที่

22-10-2020

หมวดหมู่

, ,

เรื่องโดย

@worldexplorer